Helsinki, 05. lipnja 2020.

Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor – Objava biračima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helsinkiju temeljem članka 29. stavka 1. i članka 36. stavka 1. Zakona o registru birača (NN 144/12, 105/15 i 98/19) objavljuje

OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRAČA

Pozivaju se birači koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i birači koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) izvršiti:

·         Prethodnu registraciju - birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu,

·         Aktivnu registraciju - birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu.

kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike Hrvatskog sabora koji će se održati 04. srpnja i 05. srpnja 2020. godine u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Helsinkiju.

Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na području druge države (različite od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima) diplomatske misije ili konzularnog ureda, odnosno u Republici Hrvatskoj.

Prethodnu i aktivnu registraciju birača za glasovanje u Republici Finskoj, birači mogu proslijediti Veleposlanstvu RH u Helsinkiju najkasnije do srijede 24. lipnja 2020. U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.

Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju birača podnosi se Veleposlanstvu RH u Helsinkiju poštom ili e-maila skenirano uz obvezu prilaganja preslike hrvatske putovnice ili osobne iskaznice.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317 dostupne su sve detaljne informacije i svi predviđeni obrasci zahtjeva.

Svi birači mogu do 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.