Helsinki, 01. travnja 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

O B J A V A   B I R A Č I M A
 
IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE
 
održat će se u
 
NEDJELJU, 26. SVIBNJA 2019.
 
u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Helsinkiju
 
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
 
ZA PROVJERU PODATAKA U REGISTRU BIRAČA,
 
ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU ISTJEČE
 
U SRIJEDU, 15. SVIBNJA 2019.
 
 
 
REGISTRACIJA BIRAČA
 
BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
Kako bi pristupili glasovanju birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji žele glasovati u Finskoj trebaju podnijeti zahtjev za PRETHODNU REGISTRACIJU nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u kojem planiraju glasovati. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 15. svibnja 2019.
 
BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
Za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj provodi se AKTIVNA REGISTRACIJA.
 
A.    Ukoliko birači posjeduju osobnu iskaznicu s adresom prebivališta izvan Republike Hrvatske bit će registrirani po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema adresi upisanoj u osobnoj iskaznici i ne moraju se aktivno registrirati. Ukoliko takvi birači žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, trebaju podnijeti zahtjev za PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 15. svibnja 2019.
 
B.     Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s adresom prebivališta izvan Republike Hrvatske podnose zahtjev za AKTIVNU REGISTRACIJU. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 15. svibnja 2019.
 
e-GRAĐANI
 
Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 15. svibnja 2019.
 
Svi birači mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.
 
Obrasci zahtjeva dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr
 
Zahtjevi uz koje je potrebno priložiti važeći identifikacijski dokument podnose se:
 
a. osobno u Veleposlanstvu u uredovno vrijeme uz prethodnu najavu dolaska emailom ili telefonski
 
b. poštom (poštanski žig mora biti s datumom prije ili na dan isteka roka za registraciju)
 
c. putem elektronske pošte ili telefaksom na nadležno Veleposlanstvo (zahtjevi trebaju biti zaprimljeni do kraja dana koji je određen kao rok za registraciju).
 
Kontakti za informacije i podnošenje zahtjeva za registraciju/provjeru podataka u registru birača:
 
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Finskoj
 
Kruunuvuorenkatu 5, 00160 Helsinki
 
tel.  +358 9 685 0170  fax: +358 9 622 2221  e-mail: croemb.helsinki@mvep.hr
 

Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje:

- za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE  

 - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE 

 

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana